Jedan od ciljeva našeg projekta je da privrednicima koji posluju na našoj opštini omogućimo da prezentacijom sebe, svoje delatnosti ili svoje usluge poboljšaju svoje poslovanje na Čukarici. Marketingom u štampanom izdanju, na internet portalu i na društvenim mrežama u okviru projekta  "Pronađite na Čukarici" privrednici će povećati obim poslovanja "u svom kraju" t.j na Čukarici. Klijenti sa Čukarice će pronalaziti baš njih, i neće biti potrebno investiranje u skupi reklamni materijal da bi se došlo do klijenata. Sa poslovanjem "u svom kraju" takođe će se smanjiti troškovi u vidu uštede vremena i goriva za odlazak kod klijenata koji su na sasvim drugom delu grada ili pak države.

Pored navedenog marketinga po popularnim cenama pokrenuli smo i dva projekta "VEČE PRIVREDNIKA #NA CUKARICI" i "SA OPŠTINOM NA TI".

"VEČE PRIVREDNIKA #NA CUKARICI" je manifestacija koja se organizuje jednom godišnje na kojoj se privrednici međusobno "druže" na poslovnoj večeri, sa idejom da se lično upoznaju i umreže jedni sa drugima, uspostave poslovno - privatne kontakte, sa zajedničkim ciljem da  na taj način poboljšaju kvalitet i obim poslovanja i steknu nove saradnike i klijente.

Kampanja pod nazivom "SA OPŠTINOM NA TI" je naša inicijativa koja promoviše dijalog, saradnju i razmenu ideja između privrednika i Gradske opštine Čukarica. Lični susret privrednika sa predstavnicima Gradske opštine Čukarica je prilika da se upoznaju licem u lice, razmene iskustva i da se razgovarima mogu doneti konkretne pozitivne promene našoj lokalnoj privrednoj zajednici. Kroz otvoren dijalog, razmenu ideja i saradnju, može se unaprediti poslovni ambijent, podstaći ekonomski rast i stvoriti prijatnije okruženje za poslovanje.

Pogledajte u nastavku detaljan opis navedenih projekata.

SA OPŠTINOM NA TI #NACUKARICI

Opširnije: Sa Opštinom na ti #NaCukarici

VEČE PRIVREDNIKA #NACUKARICI 2023

VEČE PRIVREDNIKA #NACUKARICI 2022

VEČE PRIVREDNIKA #NACUKARICI 2018

VEČE PRIVREDNIKA #NACUKARICI 2017

VEČE PRIVREDNIKA #NACUKARICI 2016