IZBOR ZA NAJ PRIVREDNIKE MEĐU NAŠIM KLIJENTIMA

Ove godine smo doneli i odluku da našu već tradicionalnu korporativnu proslavu (koju smo do sada organizovali svakog 1. septembra - na rođendan projekta) pomerimo za kraj godine ili početak sledeće godine, iz razloga kako bi je podigli na još viši nivo. Obzirom da se bavimo saradnjom sa privrednicima, ideja je da uvedemo godišnje nagrade i dodelu plaketa za najuspešnije privrednike sa Čukarice u svojoj oblasti poslovanja. Rezultati i utisci o poslovanju bi se dobili istraživanjem tržišta i anketiranjem  naših čitaoca, posetilaca društvenih mreža i portala. Ovakvim takmičenjem povećali bi nivo kvaliteta usluga naših klijenata (koji se reklamiraju u okviru našeg projekta) koji bi se borili za pozitivnu ocenu na tržitu, a samim tim naši čitaoci, pratioci na društvenim mrežama i portalu kao i osatali fanovi bili bi zadovoljniji sa njihovom kvalitetnijom uslugom.